Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales

Cyfoeth Naturiol Cymru ydy’r corff mwyaf a noddir gan Lywodraeth Cymru – mae’n cyflogi 1,900 o staff ledled Cymru, a’i gyllideb yn £180 miliwn. Fe’n ffurfiwyd ym mis Ebrill 2013, a bu i ni gymryd drosodd y mwyafrif o swyddogaethau Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, yn ogystal â rhai swyddogaethau o eiddo Llywodraeth Cymru.

Rydyn ni’n derbyn Llythyr Cylch Gwaith ar ddechrau pob blwyddyn ariannol. Mae hwn yn nodi beth y mae Llywodraeth Cymru am i ni ei gyflawni yn ystod y flwyddyn honno.

Natural Resources Wales is the largest Welsh Government Sponsored Body – employing 1,900 staff across Wales with a budget of £180 million. We were formed in April 2013, largely taking over the functions of the Countryside Council for Wales, Forestry Commission Wales and the Environment Agency in Wales, as well as certain Welsh Government functions.

We receive a Remit Letter at the start of each financial year setting out what the Welsh Government wants us to achieve during that year.

 

 

 

Our Members

Accoya
Adra (Tai) Cyfngedig
ARC Woodlands Ltd
Arfon Timber
Ashdown Construction Group
Barcud (formerly Mid-Wales Housing Association)
Benfield Timber Buildings
Bron Afon Community Housing
Bronwin & Abbey
Cardiff Met Uni Logo
Logo for Castleoak. Text and oak leaf in blue and green above text
Celtic Offsite
Clifford Jones Timber
Green house shape with ClwydAlyn
Coastal Housing Group
Construction Wales Innovation Centre
Letters CREU in lower case on gray background with company website underneath
Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales
Logo for Cadwaladr Woodland Products
Derwen Joinery
Down to Earth
Esgair Timber Co Ltd
Evergreen Building Design
Fforest Timber Engineering Ltd
Logo for First Choice Housing. Made up of the letters FCHA with a roof line above
Grwp Cynefin
Hammond Architectural
Hiraeth Architects
Hughes Architects
JCH Industrial Ecology
Kenton Jones Ltd
LIGNIA Wood Company Ltd
Letters LINC with the I in the shape of a key hole
Llais y Goedwig - Wales Community Woodland Network
Llandre Sawn Wood Ltd
Lowfield Timber Frames Ltd
MDF Recovery
Melin Homes
Mid Wales Property Ltd
White background. House shape made our of blue triangle on side and green roof and wall. Word newyedd to right in blue small letters
Norman Industries
White background. name of company "Pentan architects" in simple clean lower case letters
Pobl Logo, letters in bright colours and lines
Pontrilas Sawmills
PYC Construction
Rhondda Housing Association RHA
Roe Timberframe
Logo for company Sevenoaks modular.
SOPREMA
Logo for company Spring Design with two green leaves used for the dot on the 'i' in spring.
Steico
Stride Treglown
Tai Tarian
Tilhill
Towy Projects Ltd
TRJ
Ty Pren
United Welsh
Wales and West Housing
Welcome to our Wood
Western Solar
Williams Homes (Bala) Ltd
Willow Joinery
Logo for WM Architecture. Stylized letters for W and M on black background