Prosiect Cartrefi o Bren Lleol – The Home-Grown Homes Project

Creu cartrefi newydd o berfformiad uchel a fforddiadwy o'r cadwyni cyflenwi coed lleol

Creating high-performance and affordable new homes from Welsh timber supply chains

Prosiect Rhaglen Datblygu Gwledig a gyflawnir gan...

A Rural Development Programme project delivered by…

Cydweithrediad unigryw Cymru gyfan rhwng darparwyr tai fforddiadwy a sector diwydiannau coedwigoedd Cymru

A unique all-Wales collaboration between providers of affordable housing and the Welsh forest industries sector

Grŵp llywio dan arweiniad Cyngor Sir Powys

The Powys County Council led Project Management Board

communityhousingcymru
wlga
Powys County Council - Cyngor Sir Powys
naturalresourceswales
welshgovernment

Er mwyn cymryd rhan, cysylltwch â David Hedges – rheolwr prosiect Cartrefi O Bren Lleol

To get involved contact David Hedges – Home-Grown Homes project manager

E-bost: david.hedges@woodknowledgewales.co.uk

Ffôn: 07989345140

Email: david.hedges@woodknowledgewales.co.uk

Phone: 07989345140