Comisiynwyd Woodknowledge Wales gan Lywodraeth Cymru I baratoi strategaeth ar gyfer integreiddio cadwyn gyflenwi diwydiannau coedwig Cymru ag adeiladu â phren oddi ar y safle. Mae’r ddogfen hon yn darparu cynllun gweithredu strategol ar gyfer trawsnewid y defnydd o bren adeiladu a dyfir gartref ar gyfer adeiladu tai a helpu i gyflawni dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Darllenwch yr adroddiad llawn yma.